Prihláška

• Kontaktné informácie

ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava
• Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0019 5573 7659
• BIC: SUBASKBX
• IČO Združenia EMU-Slovakia: 30797136


• Informácie o škole HO VO TO LDO * Polia označené týmto symbolom sú povinné