Carousel

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je hájiť postavenie ZUŠ na Slovensku a starať sa o ich rozvoj. Vznikla na pôde Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) ako sekcia združujúca ZUŠ. V […]