POZVÁNKA

pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia,

v dňoch 25. až 27. apríl 2022 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

Návrh programu:

  • MŠVVaŠ SR – informácie
  • OZPŠaV – informácie
  • ŠPÚ – informácie
  • MPC – informácie
  • ŠŠI – informácie
  • RAABE – informácie
  • správa o činnosti AZUŠ
  • správa o hospodárení AZUŠ
  • zmena stanov AZUŠ SR (v prípade ak budú návrhy)
  • Rôzne

Hudobný program – ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Poznámka: program je otvorený, doplniť ho možno do 25.03.2022 na adrese snem.azussr@gmail.com.

25.04.2022 (pondelok)                                             

Stretnutie jednotlivých krajov podľa záujmu     14.00 – 16.00

Stretnutie predsedníctva                                         16.30 – 18.00

26.04.2022 (utorok)                                     

Prezentácia:                                                                 8.45 –  9.45    

Otvorenie a rokovanie:                                     10.00 – 12.30

Obed:                                                                          12.30 – 13.30 

Rokovanie s prestávkou:                                         13.30 – 18.00                        

Večera:                                                                       18.30 

27.04.2022 (streda)

Raňajky:                                                                      07.00 – 09.00

Pokračovanie rokovania s prestávkou:             09.00 – 12.00

Obed:                                                                          12.00

Poznámka: časy sú orientačné, môže prísť k časovej zmene počas rokovania

Pozvaní hostia:

Predstavitelia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, ŠPÚ, MPC, ŠŠI, RAABE  a iní.

Organizačné pokyny:

Ubytovanie, stravovanie a rokovanie bude v hoteli DIXON v Banskej Bystrici, Švermova 32.

Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov dňa 26.04.2022 a 27.04.2022 bude hradené z prostriedkov AZUŠ SR. Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, stravné uhradí AZUŠ iba jednému účastníkovi – ďalší účastník uhradí náklady na stravu  (64,00 €) na mieste pani Miriam Trgovej. Stravu 25.04.2022 si každý účastník hradí sám.

Záväzné prihlášky na stravovanie prosím vyplniť v nasledujúcom formulári najneskôr do 01.04.2022  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6tflG6B3Hi0ZcCBY_0OmmdZKMGmcGzlbC7H8AoAfZ7WfiOQ/viewform

Ubytovanie s raňajkami si účastníci uhradia sami  v hoteli – hotel poskytuje zľavu cca 20%.

Hotelový trakt bez výťahu
Dvojlôžková izba EXECUTIVE obsadená 1 osobou 61,00 €
Dvojlôžková izba EXECUTIVE 78,00 €
Hotelový trakt s výťahom
Dvojlôžková izba COMFORT obsadená 1 osobou 69,00 €
Dvojlôžková izba COMFORT 88,00 €
Suita COMFORT trojlôžková 126,00 €

Miestny ubytovací poplatok – 1,-€ na osobu a noc.

Parkovanie (200 miest) je bezplatné. K dispozícii je široká ponuka voľno-časových aktivít (wellness, masáže, bowling….)

Ubytovanie si účastníci SNEM AZUŠ rezervujú individuálne podľa dostupnosti izieb

na tel. čísle recepcia Hotela Dixon : 048/471 78 00 a rezerváciu potvrdia mailom: recepcia@dixon.sk

info o izbách je možné si pozrieť na hotelovej stránke https://dixonresort.sk/izby-a-ceny/

Ďakujem za Vašu účasť a zároveň aj podporu Základných umeleckých škôl na Slovensku.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“