Od 10.01.2022 budú ZUŠ realizovať vyučovanie prezenčnou formou vo všetkých odboroch