Pozrite si návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) platných od 18.1.2022

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26835/1

file:///C:/Users/zuzua/Downloads/3_Vlastny%20material%20(2).pdf