školský rok 2021/2022

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 18. 8. 2021

20. 8. 2021 o 14:00 – LIVE stream na facebookovej stránke ministerstva k otvoreniu školského roka 2021/2022

17. 8. 2021 – Zverejnenie manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR


ZVEREJNENÉ 17. 8. 2021

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

Ministerstvo za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a minimalizovania rizika zatvárania tried získava informácie od riaditeľov škôl o vývoji epidemiologickej situácie pravidelne pomocou online formulára, ktorý je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Tento formulár obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie v školách a triedach. Riaditeľ školy je povinný nahlasovať aktuálne informácie:

  1. každý pondelok, a zároveň
  2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

 

V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk

Súbory na stiahnutie