Základné umelecké školy z celého Slovenska môžu naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest

Prostredníctvom národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ môžu základné umelecké školy naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2021.

ilustračné foto

Národný projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bol spustený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. marca 2021.

Rezort práce a rezort školstva si uvedomujú dôležitosť podpory v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a preto je pomoc určená nielen pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj cirkevné a súkromné základné umelecké školy. Základné umelecké školy tak majú k dispozícii efektívny nástroj podpory na udržanie pracovných miest, ktorým sa významne prispieva k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť aj v oblasti umeleckého školstva. „Podporia sa tým na jednej strane voľnočasové aktivity mládeže ako kľúčové činnosti pre ich osobnostný, mentálny aj profesijný rozvoj. Zároveň na druhej strane by sa mali podporiť pracovníci v kultúre a umelci,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Z celkového množstva 232 podaných žiadostí v žiadanej sume viac než 13,2 milióna eur bolo do dnešného dňa podporených až 158 základných umeleckých škôl (ZUŠ) z celého Slovenska vo výške takmer  8,6 milióna eur.  Vďaka tomuto projektu sa doposiaľ pomohlo už viac než 3 300 pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom ZUŠ.

Základné umelecké školy vo všetkých krajoch Slovenska môžu naďalej požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest do 30. júna 2021 za oprávnené obdobie pomoci od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Za účelom zníženia administratívnej záťaže škôl sa žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, konkrétne na: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339641

Príspevky bude následne poskytovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce. Prostriedky sú vyplácané jednorazovo, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Manuál k vyplneniu žiadosti a všetky dôležité informácie pre ZUŠ, v rámci projektu Prvá pomoc, sú zverejnené aj na portáli www.pomahameludom.sk.