Návrh do škôl 2021 aktualizovaný k 6.4.2021

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-6-4-2021/

12 Základná umelecká škola
Základná umelecká škola má možnosť, ako je uvedené v tabuľke č. 1, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí
sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.