Spoločná výzva organizácií za prioritizáciu škôl pri uvoľňovaní opatrení

Otvorená výzva: Uprednostnime školy, prerušenie prezenčnej výučby a sociálna izolácia má vážne dopady na deti a mladých ľudí

1.2.2021

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,

Vážený pán premiér Igor Matovič,

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling.

Na vedomie: Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedkyňa politickej strany Za ľudí

Richard Sulík, minister hospodárstva, predseda politickej strany SaS

Boris Kolár, predseda NR SR, predseda politickej strany Sme rodina

Prezenčná výučba na stredných školách na Slovensku je prerušená od 12.10.2020, na 2. stupni základných škôl od 26.10.2020. Je to extrémne dlhý čas v porovnaní s krajinami západnej Európy. Rovnako dlho je prerušená aj výučba na základných umeleckých školách, jazykových školách či CVČ.

Verejná ochrankyňa práv v analýze mimoriadneho prerušenia prezenčnej výučby zo 16.12.2020 upozornila, že „mimoriadne prerušenie vyučovania už nadobúda trvalý charakter, čo je v rozpore s myšlienkou dočasného obmedzovania základných práv počas pandémie“.1 Ak dochádza pri opatreniach k zásahom do ústavných práv, akým je právo na vzdelávanie, je potrebné tieto opatrenia neustále prehodnocovať, či „cena, ktorú musíme „zaplatiť“ nie je neprimeraná tomu, čo opatrením získame“. Verejná ochrankyňa práv takéto hodnotenie urobila a konštatuje, že sme voči deťom zlyhali, a to napr. po prvom celoplošnom testovaní v novembri predošlého roka, keď sme nereflektovali zistené poznatky o epidemiologickej situácii v jednotlivých regiónoch a školy sme ponechali zatvorené.

Napriek tomu, že verejná ochrankyňa práv zaslala analýzu pani prezidentke, ministrovi školstva a členom Ústredného krízového štábu, kompetentné inštitúcie na upozornenia o porušení princípu primeranosti a nevyhnutnosti opatrení vo vzťahu k školám a o porušovaní zákazu diskriminácie nereflektovali a nedochádza k náprave. Naopak, obávame sa, že scenár sa môže zopakovať. Na Slovensku prebehol opäť celoplošný skríning, po ktorom by sa mal spustiť covid automat. Prechod do jeho bordovej fázy ministerstvo zdravotníctva spája s uvoľnením obchodov, služieb či lyžiarskych stredísk.2

Z pohľadu detí a mladých ľudí však spustenie covid automatu nič nemení oproti situácii z konca minulého roka. Informácie o školách sa neustále menia a väčšina študentov a študentiek nepozná termín návratu k prezenčnej výučbe a podľa covid automatu s uvoľňovaním iných opatrení, sa môže stať, že sa situácia opäť zhorší a najmä staršie deti sa do škôl nevrátia do konca školského roka.

Skúsenosti z európskych krajín pritom ukazujú, ako vyzerá situácia, keď je vzdelávanie i počas pandémie prioritou. Mnohé krajiny doteraz školy nezatvorili, resp. ich zatvorili na veľmi krátky čas3 a aj v prípade extrémne zlej epidemiologickej situácie hľadajú riešenia, ako minimalizovať dopady na deti a mládež.4

Zistenia verejnej ochrankyne práv a dopady dlhotrvajúcich opatrení na deti a mladých ľudí sú už natoľko závažné, že sme sa rozhodli požiadať Vás o to, aby ste pri uvoľňovaní opatrení dali jednoznačnú prednosť školám a ich prípadné ďalšie uzavretie už bolo prijímané len ako posledná možnosť a prezenčnú výučbu na základných a stredných školách sme chránili podobne ako nemocnice či kritickú infraštruktúru. Prísne opatrenia musia slúžiť na to, aby sme pomohli zdravotníctvu a deti mohli chodiť do školy. Zároveň je nevyhnutné, aby spôsob otvárania škôl neprehlboval diskrimináciu. Rovnako je potrebné efektívne vynaložiť finančné prostriedky a úsilie na zvýšenie bezpečnosti škôl a učiteľov (prioritizácia učiteľov pri dobrovoľnom očkovaní, prednosť pri testovaní pri výskyte vírusu v triede prostredníctvom mobilných tímov či vyhradených MOM, vyhradená podpora školám na úradoch verejného zdravotníctva, zabezpečenie pomôcok – respirátory pre učiteľov, čističky vzduchu, hygienické pomôcky a pod).

Školy sme zatvorili ľahko a dodnes nevieme, koľko žiakov a v akej kvalite má prístup k vzdelávaniu.5 Školy však nie sú len vzdelávacie inštitúcie, ale aj miesto socializácie. Terajšia dlhodobá sociálna izolácia detí a mladých ľudí spôsobuje zhoršenie ich duševného a telesného zdravia, čo sa už odráža v náraste dopytu po krízovom poradenstve. Stráca sa aj príležitosť pre včasné odhaľovanie problémov v učení, emocionálnych a behaviorálnych problémov a príležitosť odhaliť včas vážne ohrozenie detí a dospievajúcich sociálne-patologickými javmi v rodine, ako je domáce násilie či zanedbávanie.

Signatári výzvy:

 1. Andrea Hajdúchová, Iniciatíva Dajme deťom hlas, hajduchova@ddh.sk, www.dajmedetomhlas.sk
 2. Mgr. Alena Petáková, Združenie základných škôl Slovenska, info@skolalamac.sk, www.zsss.stranka.info
 3. Mgr. Zuzana Horváthová, Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“, zuzanahorvath70@gmail.com, www.emu-slovakia.sk
 4. Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska, ondrej.gallo@nds.sk, www.nds.sk
 5. Martin Knut, Liga za duševné zdravie, dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk, www.dusevnezdravie.sk 
 6. Filip Šuran, Študentská rada vysokých škôl, srvs@srvs.sk, www.srvs.eu
 7. Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska, lizak@mladez.sk, www.mladez.sk
 8. Soňa Koreňová, Cesta mladých, cestamladych@gmail.com, www.cesta-mladych.webnode.sk  
 9. Kristián Krivda, Aliancia stredoškolákov,  prezident@alianciastredoskolakov.sk, www.alianciastredoskolakov.sk  
 10. Ivana Poláčková, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, polackova@zivica.sk, www.zivica.sk
 11. Vlado Rafael, oz eduRoma – Roma Education Project, vlado@eduroma.skwww.eduroma.sk
 12. Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD,. Národná koordinátorka medzinárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children, andrea.geckova@upjs.sk, www.hbscslovakia.com
 13. Matej Stuška, OZ Rodicia.sk, matej.stuska@gmail.com,  www.ozrodicia.sk
 14. Ing. Gabriela Kukolová, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, AMAVET, amavet@amavet.sk, www.amavet.sk 
 15. Martin Brestovanský, Deti nepočkajú, martin.brestovansky@truni.sk, www.kvalitneskolstvo.sk    
 16. Ladislav Baranyai, Školský network, laco@skolskynetwork.sk, www.skolskynetwork.sk
 17. Ondrej Mlynár, EDUMA, n.o., ondrej@eduma.sk, www.eduma.sk
 18. Mária Ďurajková, INEX Slovakia – občianske združenie, finance@inex.sk, www.inex.sk
 19. Jana Kišoňová, Freeedu, freedu@freedu.sk, www.freedu.sk
 20. PaedDr. Viera Grohová, Fórum proaktívnych škôl, vierka.grohova@gmail.com, www.kvalitneskolstvo.sk   
 21. Eva Pinterová, Detská organizácia FÉNIX, o.z., fenix@do-fenix.sk, www.do-fenix.sk
 22. Martin Hlásny, Mládežnícka organizácia Plusko, info@plusko.net, www.plusko.net
 23. Mário Lelovský, IT Asociácia Slovenska, lelovsky@itas.sk, www.itas.sk  

Výzva je otvorená, je možné sa k nej ďalej pripojiť.

1 Analýza VOP: https://www.vop.gov.sk/tajte-o-v-sledkoch-na-ej-anal-zy-opatren-t-kaj-cich-sa-vzdel-vania

2 TB M. Krajčího: https://www.facebook.com/projektn.sk/videos/838321090070863

3 Krajiny západnej Európy deklarujú, že vzdelávanie je priorita a podľa toho konajú, mnohé školy do vianočných prázdnin nezatvárali (Francúzsko, Španielsko, Írsko, V. Británia, Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgickolen predĺženie jesenných prázdnin na 2 týždne, Nórsko, a pod.)  Napr. Francúzsko patrí medzi krajiny, ktoré školy v tomto školskom roku nezatvorilo vôbec, aj po Vianociach deti nastúpili do škôl 4.1.,od septembra platia pravidlá, že triedu možno zatvoriť pri 3 prípadoch. Na nové mutácie FR reaguje tým, že chce viac testovať a získať presné dáta na úrovni škôl, testovanie je dobrovoľné. K 29.1.2021 bolo zo 61-tisíc školských zariadení v krajine zatvorených 96 . https://www.lci.fr/societe/video-ecoles-y-a-t-il-un-interet-epidemiologique-a-les-refermer-2176950.html

4 Viaceré krajiny zatvorili školy prvý raz v novom roku, no napriek prísnym opatreniam sa snažia udržať aspoň vybrané stupne a zohľadňuje sa regionálna situácia (napr. ZŠ fungujú v Švajčiarsku, Švédsku, Maďarsku, Nórsku, Taliansko a Belgicko majú otvorené ZŠ a v SŠ sa striedajú triedy, a pod.) či niektoré ročníky (Nemecko fungujú najmä končiace a prvé ročníky, ČR – 1. a 2. ročník ZŠ, Poľsko – 1. až 3. r. ZŠ a pod.). Írsko tiež v januári zatvorilo školy prvý raz  a „lockdown predlžuje do 5.3. preto, aby znížilo počty prípadov nakazených, odbremenilo nemocnice a od februára otváralo školy.“ https://www.rte.ie/news/2021/0126/1192030-ireland-covid-latest/

5 Dáta sú len z 1. vlny pandémie, podľa Inštitútu vzdelávacej politiky sa neučilo 52-tisíc detí a 128-tisíc sa učilo bez prístupu k internetu.

file:///C:/Users/zusbatkova/Desktop/20202021%20xx18122020/Snem%20AZU%C5%A0/vyzva_Dajme%20prednost%20skolam_FIN.pdf

Prezidentka sa stotožňuje s obsahom výzvy Dajme prednosť školám

https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-stotoznuje-s-obsahom-v/524673-clanok.html