Očkovanie zamestnancov ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ,

opäť som žiadala ministerstvo školstva o usmernenie k očkovaniu zamestnancov ZUŠ a k obnoveniu prevádzky skupinového vyučovania a v individuálnom štúdiu v predmetoch hra na dychových nástrojoch a spev, nižšie uvádzam odpoveď na mail:

Dobrý deň,

čo sa týka očkovania, momentálne veľmi intenzívne pracujeme na systéme evidovania zamestnancov ZUŠ tak, aby sa mohli prihlásiť na očkovanie.

Žiaľ,  z minulosti tu máme problém, kedy práve ZUŠ neboli registrovaní v systéme RIS, čo značne komplikuje túto možnosť prihlasovania sa na očkovanie, ale od piatku riešime práve to, akým spôsobom sa ZUŠ budú prihlasovať. Preto Vás prosíme ešte o trpezlivosť.

Vyučovanie ostatných predmetov, tak ako navrhujete, závisí od nariadení UVZ a rozhodnutí epidem. komisie.

S pozdravom

PaedDr. Anna Chlupíková

riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl

cid:image001.png@01D1C33C.54B61C10