Ďalšie info o očkovaní zamestnancov aj ZUŠ

https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení

Na tomto mieste bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR postupne zverejňovať informácie o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Dovoľujeme si požiadať zamestnancov škôl, aby sa prihlasovali na očkovanie vtedy, keď dostanú od svojho riaditeľa link na prihlasovanie, zaslaný z ministerstva školstva.

Aktualita 23. 2. 2021: Dnešným dňom boli zverejnené ďalšie termíny na očkovanie všetkých pedagogických zamestnancov vo veku do 55 rokov (vrátane). Prihlásiť sa môžu na webstránke http://old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.

V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sa na očkovanie už mohli prihlásiť všetci pedagogickí zamestnanci, vrátane pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl, jazykových škôl, centier voľného času a ďalších školských zariadení. Zároveň sme požiadali ministerstvo zdravotníctva o novelu vyhlášky č. 58/2021 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, ktorá by umožnila prednostné očkovanie aj odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Na dni 27. 2. 2021 až 5. 3. 2021 boli zverejnené termíny v očkovacích centrách v mestách – Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Ilava, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Žilina. Budeme radi preto radi, ak túto informáciu posuniete Vašim kolegom, aby sa mohli prihlásiť.

Je nám to ľúto, ale v tejto chvíli ministerstvo zdravotníctva čaká na dodávky vakcín, a preto v najbližších dňoch nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov.

Aktualita 21. 2. 2021: Pedagogickí zamestnanci MŠ, ZŠ, ŠŠ a SŠ a ich zariadení vo veku do 55 rokov (vrátane) sa budú môcť v niektorých mestách očkovať aj počas týždňa. Na pondelok až piatok sú ešte voľné miesta v Dunajskej Strede, Košiciach, Leviciach, Rimavskej sobote, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Svidníku, Trebišove, Vranove nad Topľou a Žiari nad Hronom.
S Ministerstvom zdravotníctva sme zároveň začali rokovať o príprave ďalšej fázy, ktorá možnosť očkovania rozšíri aj na ďalšie skupiny zamestnancov v školstve, všetko sa však odvíja od dostupnosti vakcín. Takže kolegyne a kolegov nad 55 rokov, ako aj zo ZUŠ, CVČ, VŠ, ale aj odborných a nepedagogických zamestnancov poprosíme o trpezlivosť.

Prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html môžu na konkrétny termín očkovania prihlásiť:

  • pedagogickí zamestnanci materskej školy a špeciálnej materskej školy,
  • pedagogickí zamestnanci základnej školy a špeciálnej základnej školy (vrátane ŠKD),
  • pedagogickí zamestnanci strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti a ich školských zariadení,
  • pedagogickí zamestnanci strednej školy a jej školského zariadenia,
  • zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

Do kategórie pedagogický zamestnanec, samozrejme, spadajú aj vychovávatelia, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a pedagogickí zamestnanci internátov na školách.

Na dni 21.2.2021 až 26.2.2021 sú ešte voľné termíny v očkovacích centrách Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom. Budeme radi preto radi, ak túto informáciu posuniete Vašim kolegom, aby sa mohli prihlásiť.

Zoznam prihlásených náhradníkov vo veku do 55 rokov (vrátane) je vždy v daný deň nahlásený očkovaciemu centru, aby ich v prípade voľných kapacít mohli kontaktovať. Kolegovia, ktorí sa prihlásili ako náhradníci, však majú zároveň od dnes možnosť sa objednať prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.

V tejto chvíli nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov. O možnosti registrácie zamestnancov nad 56 rokov budeme opätovne informovať na web stránke ministerstva https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/.

Vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/ a zároveň v ŠIS. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri vystavovaní potvrdenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťate priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasná fáza by mala trvať najbližší týždeň, v tejto chvíli už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR intenzívne robíme na tom, aby sa zoznam oprávnených osôb rozšíril aj na ďalších pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Súbory na stiahnutie