Podpora ZUŠ za prvú vlnu – 20 miliónov

termín od 1.3.2021, očakávajte výzvu zverejnenú na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny

https://www.facebook.com/pravdadennik/videos/4271771206166956/