pozrite si – hovorí sa o ZUŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) navrhlo Ústrednému krízovému štábu (ÚKŠ), aby bolo od budúceho týždňa na školách, kde nie je možno dištančné vzdelávanie, umožnené prejsť na individuálne vyučovanie pre skupiny do šesť ľudí v jednej skupine.

Pred rokovaním ÚKŠ to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Priblížil, že podnety sa týkali základných, stredných, základných umeleckých a jazykových škôl. Dodal, že by bol rád, ak by sa študenti základných a stredných škôl v Bratislave a Košiciach mohli vrátiť do lavíc 23. novembra a zvyšní študenti 30. novembra.

Gröhling priblížil, že pracovali na viacerých verziách, z toho jedna ráta so zriadením samostatných mobilných jednotiek v rámci krajov. Tie by boli v prípade problémov školám k dispozícii. Školy by okrem mobilných jednotiek naďalej využívali aj systém semaforu, ktorý im radí, ako konať v rozličných situáciach súvisiacich s pandémiou. Doplnil, že sa to budú snažiť zabezpečiť spolu so župami, ktoré plánuje osloviť, či by chceli ísť do tejto spolupráce. „My by sme sa chceli čo najrýchlejšie vrátiť do škôl. Myslím si, že je to potrebné zo všetkých stránok, či už vedomostí alebo aj socializácie,“ povedal.

Na druhom stupni základných škôl sa žiaci od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra učia dištančne. Stredné školy majú dištančné vzdelávanie od 12. októbra do odvolania. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra majú tiež vyučovať dištančne. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.