Na stránke MŠVVaŠ SR sú zverejnené Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/