OZNAM

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku,

dnes prebehla komunikácia medzi mnou a Ministerstvom školstva s výsledkom, že nie je zámer celoplošne zatvárať ZUŠ. V prípade výskytu COVID-19 treba riešiť situáciu individuálne a riadiť sa pokynmi ÚZV a zriaďovateľa.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda