list ministrovi školstva

V Bratislave dňa 24.10.2020

Vážený pán minister,

v mene členov Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné Vás žiadam, aby mohli aj riaditelia základných umeleckých škôl požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb zadaním mobilných telefónnych čísel svojich učiteľov.

Radi by sme Vás požiadali aj o finančný príspevok na  digitalizáciu a modernizáciu technológii, ktoré využívame v rámci štátneho vzdelávacieho procesu v našich umeleckých školách.  Skvalitnilo by to dištančné umelecké vzdelávanie, ktoré je veľmi potrebné v tejto mimoriadnej situácii pre žiakov a aj samotných učiteľov.

za všetkých veľmi pekne ďakuje

a želá Vám veľa pracovných úspechov a tvorivých síl

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“