Členský príspevok člena AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ od roku 2020 je 60,0 eur za kalendárny rok. Každý člen dostane výzvu na zaplatenie členského príspevku .

Mgr. Zuzana Horváthová