Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020 Manuál pre ZŠ https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020
Manuál pre ZŠ https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf

Upozorňujeme, že na strane 2 a 3 je text nasledovného znenia:

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810 sa semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach neuplatňuje v:
 základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
 základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
 jazykových školách,
 základných umeleckých školách.
V týchto školách sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie a školy postupujú podľa state „Špecifické opatrenia pre školy s mimoriadne prerušeným školským vyučovaním“ na konci materiálu. Prvý až štvrtý ročník základných škôl a škôl so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami postupujú podľa zelenej, oranžovej a červenej fázy popísaných nižšie.