leto pomaly končí a je tu začiatok školského roka…prečítajte si

https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Tlačová konferencia ministra školstva

Uverejnil používateľ Nový Čas Utorok 18. augusta 2020
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy)

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.