ďalšie rokovania odborov s ministrom školstva… prečítajte si

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-ministrom-skolstva-na-aktualne-temy.alej