súťaž Musica Camerata, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava