Rozhodnutie ministra

Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ (aktualizované 11. 6. 2020)

https://www.minedu.sk/data/att/16619.pdf