Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku,

ako predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ som urobila maximum v tom, že som požiadala kompetentných o informáciu k otvoreniu ZUŠ na celom Slovensku. Ako sami ste postrehli, počuli, sám premiér o nás rozprával a následne minister školstva poznamenal, že sa pracuje na usmernení a rozhodnutí k otvoreniu našich ZUŠ na celom Slovensku. Veľmi ma mrzí, že sú medzi nami jednotlivci, ktorí sú súčasťou AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ a vyvíjajú samostatne kroky k nastoleniu otvoriť ZUŠ už od 1.6.2020 a neustále bombardujú ministerstvo školstva, aby už konečne urobili rozhodnutie aj voči nám. Tieto kroky poukazujú na našu nejednotnosť. Ak máte pocit, že AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ neurobila nič, dvere sú Vám otvorené, nie je povinnosť byť členom AZUŠ SR „EMU-Slovakia“. Ako viem, tak aj Asociácia súkromný škôl čaká na ďalšie usmernenie k otvoreniu. Sme v tom spoločne. Pevne verím, že budeme spoločne trpezliví a príde tá chvíľa, že sa ešte v zdraví otvoríme do 30.06.2020.

Mgr. Zuzana Horváthová