Oznam

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl, naďalej pokorne čakáme na usmernenie a rozhodnutie k otváraniu ZUŠ na Slovensku. Zatiaľ realizujeme výchovno-vzdelávací proces „home office“.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“