Odpustenie odvodov

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (novela č. 95/2020) môže zamestnávateľ požiadať o odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Urobiť tak musí do 18.5.2020.
Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020, t. j. rozhodujúcou skutočnosťou je aby bola v apríli 2020 uzatvorená aspoň jedna prevádzka na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní. Uzatvorenie prevádzky na základe rozhodnutia príslušného orgánu na najmenej 15 dní je jedinou zákonnou podmienkou pre odpustenie odvodov za apríl 2020.
Ak zamestnávateľ spĺňa podmienku, že mal v apríli 2020 uzatvorenú aspoň jednu svoju prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní , môže predložiť Sociálnej poisťovni formulár na odpustenie platenia poistného za 4/2020. https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-april-2020/68624s.

Upozorňujeme riaditeľov ZUŠ, že túto možnosť môžu využiť aj ZUŠ aj v tom prípade, ak už odvody SP za mesiac apríl poslali.