dotaz na MŠVVaŠ SR k otváraniu ZUŠ

Vážený pán minister

Mgr. Branislav Gröhling

MŠVVaŠ SR

Stromová 1

813 30 B R A T I S L A V A                                                      

Vážený pán minister,

Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je hájiť postavenie ZUŠ na Slovensku a starať sa o ich rozvoj.

Na základe dotazov zo strany riaditeľov, Vás chcem poprosiť o usmernenie k otváraniu základných umeleckých škôl, za akých hygienických a bezpečnostných opatrení môžeme obnoviť vyučovanie v individuálnej ale aj skupinovej forme ešte do 30.06.2020.

            Ďakujem za Vašu odpoveď

s pozdravom   

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“