rokovanie s riaditeľkou ŠPU

Vážení riaditelia, riaditeľky,

dnes som sa zúčastnila rokovania s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Mgr. Miroslavou Hapalovou, kde boli zo strany AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ predložené návrhy na usmernenie k hodnoteniu žiakov základných umeleckých škôl, usmernenie k prijímacím skúškam na ZUŠ a usmernenie, akým spôsobom ukončiť komisionálne záverečné skúšky na ZUŠ v školskom roku 2019/2020. Bolo mi prisľúbené, že všetky usmernenia budú najneskôr do budúceho týždňa zverejnené a naďalej ZUŠ budú mať svoj priestor na zverejňovanie návrhov na online výchovno-vzdelávací proces v rámci www.učimenadialku.sk, ktorý sa bude naďalej z našej strany môcť dopĺňať.

Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“