MŠVVaŠ SR podporilo ZUŠ

sme tu…………pomôžme si vzájomne………….zasielajte na adresu asociácie ďalšie možnosti online výuky, budú priebežne zverejňované…….predsa vieme učiť aj v dnešnej situácii………… žiaci našich základných umeleckých škôl nás potrebuje……….. SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

http://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-zus/