OZNAM

Vážení kolegovia riaditelia,
vzhľadom k situácii, v ktorej žijeme a neistote, ktorú zažívame sa na Vás obracia so žiadosťou, aby ste odkázali učiteľom na Vašej škole, že dochádza k presunu termínu Rajeckej hudobnej jari – medzinárodnej interpretačnej súťaži v slovenskej tvorbe na 15. októbra 2020. Uzávierka prihlášok a poplatkov je 6. 10. 2020. Ostatné podmienky ostávajú v platnosti.Veľmi pekne ďakujem za ochotu a spoluprácu a prajem skorý návrat do škôl a k žiakom. S pozdravom PaedDr. Marián Remenius


PaedDr. Marián RemeniusriaditeľZUŠ Rajec
1. mája 412/1015 01 Rajec