MŠVVaŠ potvrdilo otvorenie debaty o financovaní škôlok a školských zariadení

Bratislava 17. apríla (TASR) – Súčasná situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií a prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní. Taktiež aj preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že viac informácií prinesú závery tejto diskusie a rokovaní. Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku Pavel Ondek upozornil, že rozpočty samospráv sú v roku 2020 výrazne ohrozené finančnou krízou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu. „Hrozí prepad podielových daní. Prognózy prepadu sú rôzne, od päť až po 20 percent a viac. Pri prípadnom poklese o 20 percent ide o viac ako 600 miliónov eur. Pokiaľ by sa naplnili, hrozí kolaps platov zamestnancov v originálnych kompetenciách,“ upozornil Ondek. Ako tvrdí, o probléme rokujú so zástupcami ministerstva financií, ministerstvom školstva i so Združením miest a obcí Slovenska. „Ministrov financií a školstva sme požiadali o finančnú pomoc pre samosprávy. Prisľúbili kladné riešenie,“ podotkol Ondek. S cieľom odstránenia problémov s financovaním spomínaných skupín zamestnancov zorganizoval OZ PŠaV na Slovensku ešte v roku 2016 petíciu s požiadavkami, aby sa financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení vrátilo z ministerstva vnútra výlučne do kompetencie ministerstva školstva. Rovnako, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom ministerstva školstva. „Petíciu podpísalo viac ako 78.000 občanov a bola odovzdaná na Úrade vlády SR. V minulom období bola prerokovaná s každým ministrom školstva, predsedom parlamentného výboru pre školstvo a so zástupcami ZMOS. Nanešťastie sa nenašla vôľa predstaviteľov ZMOS a poslancov Národnej rady SR, aby tieto pravidlá zmenili. Petícia je stále živá. O našich požiadavkách vie aj nový minister školstva Branislav Gröhling,“ povedal Ondek. Poznamenal, že zástupcovia ZMOS, s ktorými rokujú, sami vidia, že nedostatok financií ohrozuje funkčnosť samospráv a osvojujú si požiadavky OZ PŠaV, aby financovanie zamestnancov spomínaných inštitúcií prevzal štát. „Okrem toho, aj na základe nášho podnetu adresovaného ministerstvu financií a požiadavky ZMOS sa na budúci týždeň uskutoční rokovanie medzi zástupcami ministerstva financií a ZMOS k navýšeniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre záchranu tzv. originálnych kompetencií v tomto roku,“ uviedol Ondek s tým, že zväz adresoval súčasným parlamentným politickým stranám a ministerstvu školstva dokument Deklarácia 2020, ktorá takisto obsahuje požiadavku na zjednotenie financovania regionálneho školstva. „Požiadali sme ministra školstva, aby požiadavky z Deklarácie presadil do Programového vyhlásenia vlády SR,“ poznamenal Ondek. Regionálne združenie bratislavských mestských častí informovalo TASR, že podporujú aktivitu ZMOS, ktoré tiež písomne oslovilo ministra školstva so žiadosťou komunikovať a hľadať riešenia pri financovaní školských zariadení. gru pop