List OZ PŠaV 14.04.2020

Dnes bol doručený list OZ PŠaV na Slovensku, kde predsedníčka Asociácie ZUŠ SR „EMU-Slovakia“ napísala, ako sa zriaďovatelia na Slovensku správajú k ZUŠ.

Odpoveď:

Ďakujem, pani predsedníčka,už pred niekoľkými týždňami sme znovu obnovili rozhovory o zjednotení kompetencií. Verím, že sa aspoň vďaka tejto situácii postoj zúčastnených zmení a podarí sa dlhoročné úsilie pretaviť na realitu.

Príjemný deň

RNDr. Ingrid Gamčíková

predsedníčka Združenia základného školstva

podpredsedníčka OZ PŠaV na Slovensku OZ PŠaV na Slovensku