28.marec – DEŇ UČITEĽOV

Vážení pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci, všetci tí, ktorí tvoríte umelecké školy,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom popriala všetko najlepšie k Vášmu sviatku. Sviatok, ktorý ma v našej krajine dlhú tradíciu – je to dátum, kedy sa narodil  jednej z najväčších európskych osobností svojej doby, Ján Amos Komenský.

Mnohí vynikáte svojou kreativitou, inováciami, pedagogickým umeleckým talentom, ale všetci máte jedno spoločné: svoju prácu robíte s láskou a za to Vám patrí veľká vďaka nielen po tieto dni, kedy je ta práca náročná ale za to kreatívna, ale každoročne po celý rok.  Treba si vážiť Vašu umeleckú múdrosť a umeleckú lásku k profesii i k deťom, žiakom, ktorým sa venujete často tak, akoby to boli Vaše vlastné deti.

Želám Vám, veľa životnej energie, mnoho úspechov, veľa tvorivej umeleckej kreativity a predovšetkým pevné zdravie.

predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“  Zuzana Horváthová