Výzva na úhradu členského poplatku

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“

Batkova 2, 841 01 Bratislava

Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0019 5573 7659

BIC: SUBASKBX

Výzva na úhradu členského poplatku

V zmysle platných stanov Asociácie základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ čl. V. 2. žiadam o úhradu členského poplatku za rok 2020

Číslo účtu: SK73 0200 0000 0019 5573 7659

Variabilný symbol: IČO ZUŠ

Informácia pre prijímateľa: Názov ZUŠ

Výška poplatku: 60 eur

Dátum splatnosti: 31.03.2020

Mgr. Miriam Trgová, tajomníčka AZUŠ SR