Snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ opäť v Banskej Bystrici

P O Z V Á N K A

pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia,

v dňoch 10. až 12. marca 2020 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

Návrh programu:

  • MŠVVaŠ SR – informácie, eurofondy projekty
  • OZPŠaV – informácie
  • ŠPÚ – informácie
  • MPC – informácie
  • ŠEVT, IZUŠ, RAABE – informácie
  • AZUŠ a hostia z Českej republiky
  • správa o činnosti AZUŠ
  • správa o hospodárení AZUŠ
  • zmena stanov AZUŠ SR (v prípade ak budú návrhy)
  • Rôzne

Prezentácia ZUŠ Trenčianskeho kraja dňa 11.03.2020

Poznámka: program je otvorený, doplniť ho možno do 10.02.2020 na adrese zuzanahorvath70@gmail.com.

10.03.2020 (utorok)                                     

Stretnutie jednotlivých krajov                       13.00 – 16.00 hod.    

Stretnutie predsedníctva                                16.30 – 18.00 hod.

11.03.2020 (streda)                                      

Prezentácia:                                                    8.45 –  9.45    

Otvorenie a rokovanie:                                   10.00 – 12.30

Obed:                                                             12.30 – 13.30 

Rokovanie s prestávkou:                                13.30 – 18.00                        

Večera:                                                           18.30 

12.03.2020 (štvrtok)

Raňajky:                                                         07.00 – 09.00

Pokračovanie rokovania s prestávkou:     09.00 – 12.00

Obed:                                                             12.00

Poznámka: časy sú orientačné, môže prísť k časovej zmene počas rokovania

Pozvaní hostia:

Predstavitelia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, ŠPÚ, MPC, AZUŠ,  hostia z Českej republiky a iní.

Organizačné pokyny:

Ubytovanie, stravovanie a rokovanie bude v hoteli DIXON v Banskej Bystrici, Švermova 32.

Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov dňa 11.03.2020 a 12.03.2020 bude hradené z prostriedkov AZUŠ SR. Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, stravné uhradí AZUŠ iba jednému účastníkovi – ďalší účastník uhradí náklady na stravu  (45,00 €) na mieste pani Miriam Trgovej. Stravu 10.03.2020 si každý účastník hradí sám.

Záväzné prihlášky na stravovanie s požadovanými údajmi prosím zaslať najneskôr do 14.02.2020 (piatok) na adresu snem.azussr@gmail.com.

Ubytovanie s raňajkami si účastníci uhradia sami  v hoteli – hotel poskytuje 20% zľavu.

1-posteľová izba EXECUTIVE – 55€ (bez výťahu)                      

1- posteľová izba COMFORT – 63€ (výťah)

2-posteľová izba EXECUTIVE – 70€ (bez výťahu)                       

2- posteľová izba COMFORT – 78€ (výťah)

3-posteľová izba  Suita COMFORT – 100€ (výťah)

Miestny ubytovací poplatok – 1.-€ na osobu a noc.

Parkovanie (500 miest) je bezplatné. K dispozícii je široká ponuka voľno-časových aktivít (wellness, masáže….)

Ubytovanie si účastníci SNEM AZUŠ rezervujú individuálne podľa dostupnosti izieb

na tel. čísle recepcia Hotela Dixon : 048/471 78 00 a rezerváciu potvrdia mailom: recepcia@dixon.sk

info o izbách je možné si pozrieť na hotelovej stránke https://dixonresort.sk/izby-a-ceny/

Ďakujem za Vašu účasť a zároveň aj podporu Základných umeleckých škôl na Slovensku.

Záväzná prihláška na snem AZUŠ SR 2020

hotel DIXON Banská Bystrica

Meno a priezvisko:

Škola:

Objednávam si stravovanie:

11.03.2020  (streda)

obed : áno – nie

večera : áno – nie

12.03.2020 (štvrtok) 

obed: áno – nie

(prosím uviesť špeciálnu stravu)

(vypísať v prípade účasti ďalšieho účastníka)

Meno a priezvisko:

Objednávam si stravovanie:

11.03.2020  (streda)

obed : áno – nie

večera : áno – nie

12.03.2020 (štvrtok) 

obed: áno – nie