Oznam

Vážené riaditeľky a vážení riaditelia,

pripravuje sa ďalší v poradí už 15. snem AZUŠ SR EMU-Slovakia, na ktorý boli prizvaní predstavitelia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV SR, MPC, ŠPÚ, zástupcovia stredných a vysokých umeleckých škôl.

Budem rada, ak sa zúčastnite snemu a zároveň si vopred pripravíte otázky na ktoré Vám budú v rámci diskusie zodpovedať prizvaní hostia.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda