Banskobystrický kraj a ich umelci

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ SR EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a 13.3.2019, kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov ZUŠiek. Za účasti MŠVVaŠ SR, OZPŠaV SR, ŠPÚ, MPC, AZUŠ ČR, RAABE, ŠEVT, IZUŠ a iných inštitúcií sa riešili vážne témy, legislatívne zmeny a hlavne finančná podpora tak potrebného umeleckého školstva. Banskobystrický kraj spestril rokovanie hudobnými vstupmi talentovanej mládeže, medzi ktorými boli i dievčatá zo ZUŠ Poltár. Riaditelia ocenili mladých umelcov bohatým potleskom a veľkým uznaním pedagógom za prípravu. Pozrite si fotogalériu.

                                                                        Mgr. Ľuboslava Slebodníková

                                                                                                   riaditeľka ZUŠ Poltár