Uznesenia zo snemu v Piešťanoch v dňoch 20. a 21.3.2018