Medzinárodné aktivity AZUŠ v roku 2015

Medzinárodné aktivity AZUŠ SR “EMU Slovakia v roku 2015.

 

Pracovné stretnutie predstaviteľov skupiny V4 pri Európskej únii hudobných škôl sa v roku 2015 uskutočnilo 24. apríla v Prahe. Na stretnutí sa vzájomne porovnávali prezentácie mapujúce situáciu v jednotlivých zúčastnených krajinách v oblasti group pedagogy, net pedagogy, early childhood music education, music education for children with special needs as well as for exceptionally talented children and elderly people.

Na stretnutie skupiny V4 v Prahe bezprostredne nadviazal tradičný „Capacity building seminar“ Európskej únie hudobných škôl určený pre pedagógov umeleckých škôl. Seminár s názvom „Many learners, many pedagogies” tematicky nadviazal na semináre EMU s hudobno-pedagogickými témami uskutočnené v roku 2013 a 2014. Speakers of the seminar are renowned international specialists with hands-on experience on their fields. Obidvoch stretnutí sa zúčastnili Anna Gondášová a Mária Slaninová

Pravidelný Generálny snem EMU and Conference:  „Heritage, Diversity, Future“  sa konal v máji 2015 v Luxemburgu a zúčastnili sa ho predsedníčka Anna Gondášová a tajomníčka AZUŠ Mária Slaninová. Ako už napovedá téma konferencie v jej príspevkoch sa prednášajúci zamerali na otázky dedičstva a diverzity európskeho umeleckého vzdelávania a načrtávali jeho predpokladané smerovanie. Z programu generálneho snemu: diskusia v skupinách o možnostiach medzinárodnej spolupráce v umeleckom vzdelávaní, umelecké vzdelávanie okrajových cieľových skupín žiakov (v nadväznosti na prednášky pražského seminára), voľba nového Prezídia EMU a predstavenie organizačného tímu Európskeho festivalu  EMUSIK 2016 v Španielsku.

Počas generálneho snemu sme si s prezidentom Maďarskej únie hudobných škôl dohovorili niektoré organizačné podrobnosti pripravovaného spoločného maďarsko-slovenského koncertu k 70. výročiu úmrtia Bélu Bartóka. Nádherný spomienkový koncert sa uskutočnil vo Veľkej koncertnej sále Akadémie Ferencza Liszta v Budapešti v nedeľu, 27. septembra 2015 za účasti najvyšších predstaviteľov z radov politikov a osobností hudobnej pedagogiky Maďarska. V programe koncertu sa uviedol cyklus skladieb Bélu Bartóka  „Deťom” inšpirovaných maďarskými a slovenskými ľudovými piesňami. Skladby napísané na témy slovenských ľudových piesní zazneli v podaní 10 žiakov slovenských ZUŠ. Krásne výkony našich žiakov zožali mimoriadny úspech.  Aj touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za pozvanie na veľkolepo zorganizovaný spoločný maďarsko–slovenský projekt. Veríme, že v takto úspešne zahájenej spolupráci medzi MZMSz a AZUŠ SR budeme v budúcnosti pokračovať.

V priebehu jesenných mesiacov sa uskutočnilo  predbežné prihlasovanie na festival EMUSIK. Na festival sa zo Slovenska prihlásilo 8 súborov z nasledujúcich škôl: ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, ZUŠ  Nižná, ZUŠ Sabinov, ZUŠ Sečovce, ZUŠ Senec, ZUŠ Sereď, ZUŠ Š. Németha – Šamorínskeho v Šamoríne a SZUŠ Zvolen. Festival sa uskutočni v máji 2016 v San Sebastiane (Španielsko).

 

 

Mária Slaninová

tajomníčka AZUŠ SR

 

V Bratislave január 2016