Zasadanie prezídia Európskej únie hudobných škôl v Bratislave

Rokovanie Prezídia Európskej únie hudobných škôl (EMU)
v Bratislave a jeho historicky prvé spoločné rokovanie
s predstaviteľmi Európskej únie hudobných súťaží pre mládež
(EMCY).

Prezídium EMU sa každoročne stretáva v prvý marcový víkend, aby sa venovalo
príprava programu generálneho snemu EMU, ktorý sa zvoláva pravidelne v priebehu mája.
V roku 2013 sa rokovanie Prezídia EMU uskutočnilo 1. a 2. marca 2013 v zasadačke
Primaciálneho paláca v Bratislave.

Bratislavský program rokovania Prezídia EMU bol rozšírený o spoločné rokovanie s
predstaviteľmi Európskej únie hudobných súťaží pre mládež (EMCY), národných hudobných
súťaží na Slovensku (EMCY Slovakia) a Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti
pre súčasnú hudbu (ISCM). V prípade stretnutia EMU a EMCY ide o historicky prvé spoločné rokovanie predstaviteľov dvoch organizácií s celoeurópskou pôsobnosťou a vyše 40 ročnou tradíciou. Obidve strany vyjadrili veľký záujem spoluprácu v budúcnosti. Prezidentka EMU Helena Maffli vyjadrila v ďakovnom liste svoju vďaku Anne Gondášovej, predsedníčke a Márii Slaninovej, tajomníčke Asociácie AZUŠ SR za ústretovosť pri organizovaní tohto stretnutia a nazvala ich staviteľkami mostov v Európe.

Obohatením pobytu prezídia EMU bol koncert talentovaných žiakov ZUŠ v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, na ktorý prijali pozvanie Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Milan Ftáčnik, primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky.