Medzinárodná spolupráca Asociácie ZUŠ SR

Medzinárodná spolupráca Asociácie ZUŠ SR v roku 2012

37. generálny snem EMU a konferencia „Ciele rozvoja hudobného vzdelávania“
sa uskutočnil v Riccione (Taliansko) v dňoch 15. – 17. mája 2012.

Z programu generálneho snemu:

 • programové prehlásenie Prof. Franceska Profuma – ministra školstva Talianska

 • prednáška: Úloha hudobnej kultúry a hudobného vzdelania pri formovaní charakteru mladej generácie  budúcnosti

 • prezentácia materiálu „ Manifesto for Youth and Music in Europe“ (Claire Goddard – tajomníčka EMCY)

 • prezentácia výsledkov práce pracovných skupín EMU

Konferencia „Ciele rozvoja hudobného vzdelávania“
vychádzajúca z materiálov 2. celosvetovej konferencie o umeleckom vzdelávaní – Soul 2010 a z ich aplikácie na hudobné vzdelávanie v Európe – tzv. Bonnská deklarácia.

 • Použitie a prospech Soulskej agendy pre hudobné vzdelávanie v Európe (Timo Klemettinen – člen prezídia EMU)

 • Použitie a prospech Bonnskej deklarácie pre hudobné vzdelávanie v Európe (Simone Dudt – tajomníčka Európskej hudobnej rady)

 • Diskusia na tému „ Kvalita, prístupnosť a sociálna zodpovednosť hudobného vzdelávania (pod vedením p. Heleny  Maffli – prezidentky EMU)

 • Diskusia v pracovných skupinách na témy:

  1. Ako zabezpečiť zodpovedajúci prístup k hudobnému vzdelaniu?

  2. Ako zabezpečiť kvalitu hudobného vzdelávania?

  3. Aká je spoločenská úloha hudobných a umeleckých škôl v budúcnosti?

Za Asociáciu ZUŠ SR sa generálneho snemu EMU zúčastnila Mária Slaninová – tajomníčka AZUŠ.
Na generálny snem EMU priamo nadväzoval

XI. Európsky mládežnícky hudobný festival, 17. – 19. máj 2012
ALLEGROMOSSO

Na festivale za predstavilo 220 hudobných, alebo hudobno – tanečných skupín, spolu 6000 mladých hudobníkov, spevákov  a tanečníkov z 25 Európskych krajín. V súvislosti so štýlom a žánrom predstavenia boli vystúpenia  situované v koncertných sálach, chrámoch, priestoroch historických budov, amfiteátroch, námestiach a parkoch.

Zo Slovenska sa festivalu zúčastnilo 96  mladých muzikantov a tanečníkov v šiestich súboroch:

 • dychový orchester „For Bratislava“ zo ZUŠ Istrijská, Bratislava
 • súbor renesančnej hudby „Chorea antiqua“ zo ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
 • skupina „Jazz na Ex“ zo ZUŠ Exnárova, Bratislava
 • folklórny súbor „Slniečko“ zo ZUŠ Trebišov
 • Detská ľudová hudba pri ZUŠ Lipany
 • folklórna skupina „Ostrvka“ zo ZUŠ Nižná

Všetkým účastníkom úprimne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme do budúcnosti veľa ďalších úspechov a radosti z muzicírovania! Zároveň ďakujem aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspech našej mládeže na festivale.

Stretnutie predstaviteľov umeleckého školstva krajín V4
sa uskutočnilo na pozvanie člena prezídia EMU p. Tomáša Kolafu  koncom  novembra v Mikulove. Účastníci stretnutia vyjadrili veľký záujem o zintenzívnenie kontaktov a spolupráce v tomto regióne.