Články

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje 1. školské vyučovanie vo všetkých školách, 2. prevádzku […]

Pozvánka na súťaž

Pozývame Vás na XXII. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI VRÁBLE  21. – 25. jún 2021 Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

vyberáme: 9 Zamestnanci škôl a školských zariadeníZamestnanci škôl a školských zariadení sa pravidelne testujú len v III. stupni varovania (bordový okres), na základe aktuálneho zaradenia okresu v mieste výkonu práce. Aktuálny stav zariadenia okresupodľa COVID AUTOMATU je zverejnený na stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-naslovensku/Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 […]

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

už sú viaceré okresy v I. stupni varovania, t.j. v plnej miere prezenčné vyučovanie IV. stupeň varovania (7-čierny okres) III. stupeň varovania (6-bordový okres) II. stupeň varovania (5-červený okres) I. stupeň varovania (4-ružový okres) Žiadny okres  Myjava Bánovce nad Bebravou Bratislava I – V   Považská Bystrica  Banská Bystrica Brezno     Banská Štiavnica Dunajská […]

INFORMÁCIA

Vážené riaditeľky ZUŠ, Vážení riaditelia ZUŠ, po intenzívnej komunikácii s ministerstvom školstva, predsedami jednotlivých krajov a aj s niektorými riaditeľmi ZUŠ poskytujem informáciu, že nepríde k inovácií, k zmene dokumentov súvisiacich s prijímacími skúškami, s hodnotením a klasifikáciou a ani so záverečnými komisionálnymi skúškami. Brány našich škôl sa postupne otvárajú. Úsilie našich učiteľov v tomto […]

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 03.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva […]

NOVÉ INFORMÁCIE AJ O ZUŠ

Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy Foto: TASR  Dátum: 29.04.2021 Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do […]

Nasledujúca regionálna charakteristika obmedzení na školách od 3.5.2021

IV. stupeň varovania (7-čierny okres) III. stupeň varovania (6-bordový okres) II. stupeň varovania (5-červený okres) I. stupeň varovania (4-ružový okres) Žiadny okres  Ilava Bánovce nad Bebravou Dunajská Streda   Kysucké Nové Mesto Banská Bystrica Komárno   Lučenec Banská Štiavnica Nitra   Martin Bardejov Nové Zámky   Myjava Bratislava I – V Skalica   Poltár Brezno […]

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

A: Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT. Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na našej stránke : 10509_0415_navrat_do_skol.pdf (minedu.sk) Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie […]

Návrat do škôl od 26.4.2021

celý dokument na 12 Základná umelecká školaZákladná umelecká škola sa riadi ako je uvedené v tabuľke č. 1 podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU. Individuálna výučba spevu a dychových hudobnýchnástrojov sa realizuje len dištančne v prípade ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.