Informácia o konaní snemu AZUŠ SR 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

 

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“

sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017

 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

 

Program:

Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.

 6.4.2017 (štvrtok)                                        

Prezentácia:                            11:00 – 12.30

Obed:                                     12.00 – 13.00

Rokovanie (s prestávkou):     13:00 – 18.00

Večera:                                   18.30  h.

 7. 4. 2017 (piatok)

Raňajky:                                 08.00 – 09.00

Pokračovanie rokovania:        09.00 – 12.00

Obed:                                     12.00 h

Pozvaní hostia:

Predstavitelia MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, OZPŠaV, poslanci NR SR a iní.

 

Pripomienky AZUŠ k zákonu o financovaní školstva

dokument na stiahnutie:
Pripomienky AZUŠ k zákonu o financovaní školstva

Vítame Vás na našej novej stránke

Dnes sme spustili našu novú webovú stránku www.emu-slovakia.sk, kde sa Vám budeme snažiť prinášať najnovšie informácie ohľadom nášho združenia.

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je hájiť postavenie ZUŠ na Slovensku a starať sa o ich rozvoj. Vznikla na pôde Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) ako sekcia združujúca ZUŠ. V roku 1999 sekcia ZUŠ pri AUHS požiadala o členstvo v Európskej únii hudobných škôl (EMU) so sídlom v Utrechte. Od tohto roku je členom EMU napriek tomu, že stanovy AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ boli kvôli
legislatívnym prekážkam zaregistrované na Ministerstve vnútra SR až 12. januára 2005.