Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“

Kontaktná adresa:
ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava
Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0019 5573 7659, BIC: SUBASKBX
IČO Združenia EMU-Slovakia: 30797136

PRIHLÁŠKA

ZUŠ(názov): Nezadané
Kraj: Nezadané
Adresa školy: Nezadané
PSČ: Nezadané
Telefón: Nezadané
Fax: Nezadané
E-mail: Nezadané
IČO školy: Nezadané

Prihlasujem školu zastúpenú jej riaditeľom do Združenia základných umeleckých škôl Slovenska EMU-Slovakia.
Počet žiakov na škole: Nezadané
Odbory: HO, VO, TO, LDO
Meno riaditeľa školy: Nezadané
Adresa bydliska: Nezadané
PSČ: Nezadané
Telefón: Nezadané
Členstvo v EMU-Slovakia žiadame od termínu: Nezadané
Zaväzujeme sa uhradiť členský príspevok vo výške (*platba musí byť uhradená do konca marca bežného roka): Nezadané

V:

Dňa: 23.06.2024


Podpis riaditeľa a pečiatka školy:


Členský príspevok sa platí poštovou poukážkou, alebo prevodom na vyššie uvedený bankový účet. Variabilným symbolom pri platení príspevku je vždy IČO Vašej školy.