Články

Odôvodnenie návrhu na úpravu koeficientov

Odôvodnenie návrhu na úpravu hodnôt koeficientov na žiaka základnej umeleckej školy v novele nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje upraviť hodnoty koeficientov na žiaka základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“) v novele nariadenia […]

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 9. až 11. apríla 2014 v hoteli Crocus na Štrbskom plese. Tešíme sa na stretnutie.

Kvalifikačné štúdium pedagogiky tanca

Štúdium organizuje PF Prešov. Informáciu nájdete na hlavnej stránke MPC – Akreditované vzdelávacie programy pre učiteľov. Pod číslom 371 sa nachádza: Pedagogika tanca pre učiteľov kvalifikačné 1089/2013-KV

Informácia o zvýšení platov zamestnancov školstva od 1.1.2014

zdroj: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Informacia-o-zvyseni-platov-zamestnancov-skolstva-od-1-1-2014.alej V rámci vyjednávania o KZVS pre rok 2014 medzi zástupcami nevýrobných zväzov, zástupcami vlády SR a samosprávy sa dohodlo navýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 16 € do tarifných platov. Kolektívne vyjednávanie nie je ukončené, ešte nie sú dohodnuté ďalšie benefity (pracovný čas, dovolenka, odstupné, odchodné, sociálny fond…). Je predpoklad, že […]